Self Hosted Newsletter App Built on Top of Nodemailer

Źródło na GitHub Subscribe to Our Newsletter

List Management

Mailtrain pozwala w łatwy sposób zarządzać nawet bardzo dużymi listami. Milion subskrybentów? Żaden problem. Możesz dodawać subskrybentów ręcznie, za pośrednictwem interfejsu API lub importować z pliku CSV. Wszystkie listy zawierają również obsługę pól niestandardowych i znaczników scalających.

Pola niestandardowe

Pola tekstowe, cyfry, listy rozwijane lub pola wyboru, Mailtrain ma je wszystkie. Każde niestandardowe pole może być zawarte w wygenerowanych newsletterach za pomocą merge tagów. Mailtrain also supports custom forms.

List Segmentation

Wysyłaj wiadomości tylko dla subskrybentów, którzy pasują do predefiniowanych reguł segmentacji. Nie trzeba tworzyć oddzielnych list z małymi różnicami.


Kampanie RSS

Przygotuj Mailtrain do śledzenia kanałów RSS i jeśli wykryty zostanie nowy wpis w kanale, Mailtrain automatycznie generuje nową kampanię, wykorzystując dane wejściowe jako treść wiadomości i wysyła je do wybranych subskrybentów.

Szyfrowanie GPG

Jeśli lista ma niestandardowe pole dla zestawu kluczy publicznych GPG, subskrybenci mogą przesłać swój klucz publiczny GPG, aby otrzymywać zaszyfrowane wiadomości z listy.

Click Stats

Po wysłaniu kampanii sprawdź statystyki poszczególnych kliknięć dla każdego linku zawartego w wiadomości.


Template Editors

Mailtrain ships with GrapeJS and Mosaico built in, two advanced template editors. Mailtrain also offers a code editor if you prefer to handcraft the HTML yourself.

Send via Any Provider

You can use any provider that supports SMTP protocol to send out your newsletters. Bounce and complaints handling via webhooks is supported for SES, SparkPost, SendGrid and Mailgun, also for Postfix and ZoneMTA.

Automatyzacja

Zdefiniuj wyzwalacze automatyzacji, aby wysłać określone komunikaty, gdy użytkownik aktywuje wyzwalacz.